WordPress

Wprowadź dane wymagane do połączenia się z bazą danych poniżej. Jeżeli nie masz co do nich pewności, skontaktuj się z administratorem swojego serwera.

Nazwa bazy danych, w której WP ma zostać zainstalowany.
Nazwa użytkownika bazy danych MySQL
... i jego hasło.
Adres ten powinien podać Ci administrator Twojego serwera WWW, jeśli wartość localhost nie zadziała.
Jeżeli chcesz posiadać więcej niż jedną instalację WordPressa w tej samej bazie danych, zmień tę wartość.